Το Προφίλ Ιστορικό Μέλη Δ.Σ Φιλοσοφία


Η εταιρία ΦΡΟΖΙΤΑ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 και το 2005 ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της. Αν και νέα όσον αφορά το έτος ίδρυσης της είναι εφοδιασμένη με πολυετή εμπειρία στο κλάδο της μεταποίησης τόσο σε επίπεδο εργατικού προσωπικού όσο και σε επίπεδο διοικητικών στελεχών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας καθώς και τα διοικητικά της στελέχη προέρχονται από μία άλλη εταιρεία με την ονομασία ΠΕΛΛΑ ΦΡΟΖ Α.Ε, η οποία είχε 20ετή θητεία στον κλάδο μεταποίησης φρούτων έχοντας τα ηνία στην διάθεση ελληνικών κατεψυγμένων φρούτων σε διεθνές επίπεδο. Η ΠΕΛΛΑ ΦΡΟΖ Α.Ε. ανήκε κατά 60 % στον κύριο Αναστάσιο Κωνσταντινίδη (ιδρυτή των κατεψυγμένων φρούτων στην Ελλάδα) πατέρα των σημερινών ιδιοκτητών της εταιρείας ΦΡΟΖΙΤΑ Α.Ε.Β.Ε οι οποίοι είναι ο κ. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος και ο κ. Κωνσταντινίδης Νικόλαος. Ο κ. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος είναι και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ενώ ο κ. Κωνσταντινίδης Νικόλαος είναι Υπεύθυνος Ποιότητας και Υπεύθυνος Διαχείρισης Α' Ύλης.

Η εταιρεία απασχολεί 60 άτομα ως μόνιμο προσωπικό (μηχανικοί, λογιστήριο, φορτώσεις κτλ) ενώ σε περίοδο πλήρους παραγωγής απασχολεί σε εποχιακή βάση 600 άτομα. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρεία στο πρώτο έτος λειτουργίας της απασχολούσε 350 άτομα εποχιακού προσωπικού. Σκοπός των ιδιοκτητών της εταιρείας ήταν η δημιουργία μίας πρότυπης και σύγχρονης μονάδας παραγωγής κατεψυγμένων φρούτων και ασηπτικών προϊόντων. Για την επίτευξη όμως αυτού του στόχου υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις και μία στρατηγική, η οποία εν μέρη έχει υλοποιηθεί, ενώ κάποιο μέρος της είναι ακόμη σε εφαρμογή ή περιμένει την κατάλληλη εποχή για να υλοποιηθεί. Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο συνεχούς ανόδου. Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω συμπέρασμα σας παραθέτουμε τα εξής δεδομένα:

  • Το 2005 (πρώτο έτος λειτουργίας) η εταιρεία είχε την δυνατότητα μεταποίησης 10000 τόνων Α' Ύλης.
  • Το 2006 η εταιρεία είχε την δυνατότητα μεταποίησης 15000 τόνων Α' Ύλης.
  • Το 2007 η εταιρεία είχε την δυνατότητα μεταποίησης 22000 τόνων Α' Ύλης.

Η παραπάνω εξέλιξη της εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας τελικά προϊόντα χάρη στον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει. Αναφορικά με τον εξοπλισμό η ΦΡΟΖΙΤΑ Α.Ε.Β.Ε. έχει εφοδιαστεί με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Ο εξοπλισμός αυτός είναι σε θέση όχι μόνο να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρέχει σταθερότητα στην Ποιότητα παραγωγής των προϊόντων της. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη και ακολουθεί τις πρακτικές του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 και AIB. Λόγω της 20ετούς εμπειρίας στο αντικείμενο της μεταποίησης φρούτων η εταιρεία διαθέτει και το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό το οποίο με την εμπειρία του και τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες στην γραμμή επεξεργασίας συνδυάζουν τεχνολογία και τεχνογνωσία, που ως αποτέλεσμα έχει την παραγωγή Προϊόντων υψηλής Ποιότητας.

Χαρακτηριστικό της εταιρείας αποτελεί η ευελιξία των εγκαταστάσεων η οποία επιτρέπει την παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων ταυτόχρονα. Αυτός ο στόχος είναι αποτέλεσμα της σωστής στρατηγικής διοίκησης της εταιρείας, της εμπειρίας των στελεχών της αλλά και της σωστής οργάνωσης των τμημάτων της. Σημαντική συμβολή σ'αυτό έχει η πρόσφατη απόφαση της διοίκησης της εταιρείας να προβεί σε μία νέα επένδυση, αυτή της αγοράς γραμμής παραγωγής ασηπτικού κύβου, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την λίστα των προϊόντων της εταιρείας. Η γραμμή του ασηπτικού κύβου λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2008 αυξάνοντας περισσότερο την δυναμικότητα μεταποίησης φρούτων της εταιρείας. Στόχος της ΦΡΟΖΙΤΑ Α.Ε.Β.Ε. δεν είναι άλλος από την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της καθώς και η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη της εταιρείας μέσω της διάθεσης στην Παγκόσμια αγορά Προϊόντων υψηλών Ποιοτικών Προδιαγραφών.
x

Our new site is coming!

The content will be updated very soon...
Come back and visit us again!


Press ESCAPE, Click on X (right-top) or Click Out from the popup to close the popup!