Το Προφίλ Ιστορικό Μέλη Δ.Σ Φιλοσοφία


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φροζίτα αποτελείται από τα παρακάτω δύο Διευθυντικά Στελέχη:

  • τον κ. Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο
  • τον κ. Κωνσταντινίδης Νικόλαο.

Ο κ. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος είναι και ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ενώ ο κ. Κωνσταντινίδης Νικόλαος είναι Διευθυντής Ποιότητας και Υπεύθυνος Διαχείρισης Α' Ύλης.

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Γεννήθηκε και κατοικεί στα Γιαννιτσά Πέλλας. Είναι κάτοχος Bachelor of Arts του τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του Αμερικάνικου Κολεγίου Ανατόλια Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. Εξετέλεσε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας Πέλλα Φροζ Α.Ε. από το 2002 και το 2004 ανέλαβε τη θέση του Υπευθύνου Πωλήσεων. Σήμερα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φροζίτα.

Κωνσταντινίδης Νικόλαος
Γεννήθηκε και κατοικεί στα Γιαννιτσά Πέλλας. Είναι τελειόφοιτος σχολής γεωτεχνικών επιστημών, τμήμα Γεωπονίας, τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. Για τα έτη 2004-05 ήταν Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας Πέλλα Φροζ Α.Ε., Υπεύθυνος Μικροβιολογικού Ελέγχου τελικού προϊόντος και Υπεύθυνος Φορτώσεων αυτής. Σήμερα είναι Διευθυντής Ποιότητας και Υπεύθυνος Διαχείρισης Α' Ύλης της Φροζίτα.

Αβραμίδης Χρήστος
Γεννήθηκε στην Κοζάνη και κατοικεί Στα Γιαννιτσά Πέλλας. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών του Α.Π.Θ. Διατελεί Διευθυντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας στα Γιαννιτσά. Αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φροζίτα από το 2005 και είναι υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων.

x

Our new site is coming!

The content will be updated very soon...
Come back and visit us again!


Press ESCAPE, Click on X (right-top) or Click Out from the popup to close the popup!